Thơ: TÔI ĐÃ GIẤU EM....

By Vo Ngoc Dung 


 GIẤU EM

Giấu em giấu em hồn thơ.
Nét nghiêng thơ Nguyệt hẹn ngày đến chơi.
Hẹn ngày chờ đến đêm khuya
Tưởng đâu gặp được ngoài trời đổ mưa
Giấu em giấu em giấu em
Anh đã yêu Nguyệt giấu em bao giờ?
Giấu em giấu em sao biết?
Ngoảnh mặt giấu em anh giấu mỉm cuời.
Giấu em vào Nguyệt giấu em .
Cho đêm Nguyệt về  mãi chỉ thấy em
.

Tập thơ Ngọc Dũng 
( viết cho em) .Tp HCM
ngày 12 tháng 12 năm 2008..
.

More...

Thơ Hoa Lặng Lẽ

By Vo Ngoc Dung

Trao đến em chùm hoa lặng lẽ anh lặng lẽ lang thang một mình  bao chiều dạo đường phố tìm và giữ riêng cho mình  lòng trời biết thuở ban sơ tặng em lặng lẽ đến... lặng lẽ đi... vội vàng...  cứ mãi giấu tên...Hoa lặng lẽ

Nhìn sao thấy vậy
Hỏi đẹp đẹp không?
Hoa mua chẳng có
Hỏi tìm có không?
Nào mơ gót ngọc
Nào đâu dám ngắt
Tìm khắp phố thị
Phố buồn lặng lẽ
Ta vừa chợt đến
người lại vụt đi
Thích hoa chẳng nở
Vô tình liễu xanh
Nào mơ đến liễu
Mơ mộng loanh quanh
mong manh mong manh
Hoa tên lặng lẽ
Lặng lẽ không tên
Rất thể không quên
Anh tên lặng lẽ...
Lặng lẽ hỏi tên
Lật đật giấu tên
Anh tên lặng lẽ
Lặng lẽ rồi đến
Lặng lẽ rồi đi
Lặng lẽ... lặng lẽ...
đáng ghét đáng ghét
Lặng lẽ mà yêu.......

Tập thơ Viết cho em Bích Trâm(Lật Đật)
Ngọc Dũng.
TP.HCM ngày 03 tháng 01 năm 2009..

More...